Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2012

martynafrontczak

Nie wiesz jakie to uczucie toczyć bitwę o przegrane sprawy.

— Pih
martynafrontczak
A ja leżę tu, gdzie ma być nas dwoje.
— Pustki, Dłoń zanurzasz we śnie
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viajdeg jdeg
Sponsored post
feedback2020-admin
martynafrontczak
1109 cebf
Reposted frombreathoflifee breathoflifee viamalinowowa malinowowa
martynafrontczak
no a my, a my to się nie znamy już prawie.
— happysad
Reposted fromkatalama katalama viamalinowowa malinowowa
martynafrontczak
[...] Ale człowiek przecież oszukuje siebie tak często, że gdyby mu za to płacili, mógłby się spokojnie utrzymać.
— Stephen King "Ręka Mistrza"
Reposted fromfatique fatique viamefir mefir
martynafrontczak
Nie zostawia się w spokoju ludzi których się kocha.
— Nie zostawia.
Reposted fromkingswayy kingswayy viazjadlabym-cie zjadlabym-cie
martynafrontczak
LUDZIE STANOWCZO ZA RZADKO PATRZĄ SOBIE W OCZY.
Reposted fromSzymonyeee Szymonyeee viamefir mefir
martynafrontczak
Uświadomiłem sobie, iż coś nieodwołalnie się między nami zmieniło.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"

September 06 2012

martynafrontczak
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste
Reposted fromchuda chuda
martynafrontczak
5641 ca0e
Reposted fromperseweracje perseweracje viamefir mefir

September 05 2012

martynafrontczak
Może kiedyś zrozumiesz, że mój chłód jest najgłośniejszym wołaniem o Twoje ciepło...
— tak...
Reposted frommeldisse meldisse viaMartyna709 Martyna709
martynafrontczak
7051 5cfb 500
Reposted fromdiammond diammond viaMartyna709 Martyna709
martynafrontczak
Ale te uśmiechy, które sobie podarowaliśmy, zostają w nas na zawsze.
Reposted frommefir mefir viaMartyna709 Martyna709
martynafrontczak
9491 3444

  haha, o kurwa

Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianotyou notyou
martynafrontczak
8651 1626
Reposted frombartoszkowe bartoszkowe viakatalama katalama
martynafrontczak
Byłbyś w stanie coś stracić, by zyskać mnie?
Reposted fromlovelove lovelove viajethra jethra
martynafrontczak
wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest twoje serce
Reposted frompedzacafaja pedzacafaja viajethra jethra
martynafrontczak
martynafrontczak
Wystarczy przypadkowo usłyszane kilka nut, jedno zdjęcie i człowiek staje się okropnie sentymentalny.
Reposted frommefir mefir viamadinsane madinsane

September 04 2012

martynafrontczak
0244 fc03 500
Reposted fromsatsu satsu viamarry-go-round marry-go-round
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...