Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2012

martynafrontczak
2747 581c
martynafrontczak
nigdy, przenigdy nie czytać pamiętników z opisami początków pierwszej miłości.
Reposted fromawaken awaken viamefir mefir
martynafrontczak
Często kocha się "z przerwami". To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak "że można wytrzymać" i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viamalinowowa malinowowa
martynafrontczak
2221 1307
Reposted fromnancyboy nancyboy viaohwowlovely3 ohwowlovely3
martynafrontczak
moja zupa to historia moich miłości, miłostek i zauroczeń. każdy mężczyzna, który w jakimś stopniu zaprzątał kiedyś moje myśli, znajdzie tu kawałek siebie.
— taka prawda
Reposted frompuhinka puhinka viaunmadebeds unmadebeds

September 03 2012

martynafrontczak
6479 3a90
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viamyname myname

September 02 2012

martynafrontczak
Reposted frommaruda maruda viajethra jethra
martynafrontczak
Tak. Kochamy się, ale kochamy się źle. Żegnaj..
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromkasi84 kasi84 viajethra jethra
martynafrontczak
coś w tym jest
martynafrontczak
Reposted frommarysia marysia viamadinsane madinsane

August 31 2012

martynafrontczak
Ale te uśmiechy, które sobie podarowaliśmy, zostają w nas na zawsze.
Reposted frommefir mefir viaMartyna709 Martyna709
martynafrontczak
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi, to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— obiecaj.
Reposted fromNyks Nyks viaMartyna709 Martyna709
martynafrontczak
0995 c9d5
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viamefir mefir
martynafrontczak
Przeraża mnie ile moge pomieścić w sobie wspomnień, tęsknoty, książek, muzyki, kawy i fałszywych uśmiechów.
— bo łatwiej jest udawać.
Reposted frombiszkoptowyluk biszkoptowyluk viamefir mefir

August 29 2012

martynafrontczak
7539 b28f
Reposted fromaaneczka aaneczka
martynafrontczak
7607 7f56
Reposted fromeklerrka eklerrka
martynafrontczak
8035 90df
Reposted frompoppyseed poppyseed
martynafrontczak
8579 88dc
''forever''
Reposted fromcygaretka cygaretka

August 28 2012

martynafrontczak
3614 c585
martynafrontczak
9282 1e3f
Reposted fromwhateva whateva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl